200810 DIW GRADED ILLIASTEIRLINCK 24

Mijn woning

Het is belang­rijk dat je je goed voelt in je woning en je buurt. 

Wan­neer ieder­een zich aan onze 4 woon­af­spra­ken houdt, is het aan­ge­naam wonen bij Thuis­rand. Ver­der­op geven we je meer uit­leg en tips hoe je dit doet.

Als huur­der heb je een aan­tal ver­ant­woor­de­lijk­he­den. Ver­geet niet, je bent ook ver­ant­woor­de­lijk voor het gedrag van je gezins­le­den, bezoe­kers en/​of huis­die­ren. Daar­naast zijn er een aan­tal zaken uit­druk­ke­lijk ver­bo­den. Hou hier reke­ning mee.

Kom je deze afspra­ken of ver­bo­den niet na, dan kun­nen we je huur opzeg­gen.

Cookiemelding

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Meer informatie

Aanvaarden