200810 DIW GRADED ILLIASTEIRLINCK 49

Een her­stel­ling aanvragen?

Con­tac­teer ons

Kijk steeds in je ZieZo!-boekje of je de her­stel­ling zelf moet uit­voe­ren of niet. Moet de her­stel­ling door Thuis­rand gebeu­ren? Laat het ons weten.

Geef dui­de­lijk door wat er stuk is en her­steld moet wor­den. Geef steeds dui­de­lijk je tele­foon­num­mer en/​of mail­adres door.

  • OF je vraagt onli­ne een her­stel­ling aan via de knop hieronder
  • OF je belt naar 03 320 29 70
  • OF je mailt naar technisch@​thuisrand.​be.

Dringende melding buiten de uren?

's Avonds en in het weekend kan je nog steeds bellen naar ons algemeen nummer 03 320 29 70. Je wordt dan doorgeschakeld naar een callcenter. Blijf lang genoeg aan de lijn! Het kan even duren voor jouw telefoontje het callcenter bereikt.

Zelf her­stel­len of niet?

Samen dra­gen we zorg voor je woning. Dat bete­kent dat soms jij een her­stel­ling moet uit­voe­ren, soms Thuisrand. 

Thuis­rand gebruikt het ZieZo!-boekje, een han­dig over­zicht wie wat moet her­stel­len en beta­len. Twij­fel je? Ver­wit­tig dan zeker Thuis­rand, dan zoe­ken we samen een oplossing.

Wat doe jij?

Jij moet de woning onder­hou­den: hou je woning, het ter­ras, de tuin … netjes.

Ook sta je in voor klei­ne her­stel­lin­gen. Zo ver­vang je zelf gebro­ken rui­ten, kapot­te stop­con­tac­ten, lam­pen, scha­ke­laars… Als je een slecht toe­stel gebruik­te of de woning slecht onder­hield, sta je ook in voor de her­stel­lin­gen. Voor­beel­den zijn: ver­stop­te ver­luch­tings­roos­ters, kapot­te damp­kap of lava­bo, slecht gebruik van de verwarmingsketel…

Is er iets stuk, en kan je het zelf niet her­stel­len zoals een gebro­ken ruit? Neem con­tact met Thuis­rand. We bekij­ken hoe we de kos­ten voor jou kun­nen beperken.

Wat doen wij?

Thuis­rand zorgt voor her­stel­lin­gen die moe­ten gebeu­ren door slij­ta­ge, ouder­dom of over­macht. Wij ver­van­gen bij­voor­beeld een raam dat door een onver­wach­te, hevi­ge hagel­bui (over­macht) barst. Ook ver­bor­gen gebre­ken moe­ten wij herstellen. 

Bij­voor­beeld

  • De lift in jouw gebouw: jij betaalt voor het onder­houd, maar wij beta­len de herstellingen.
  • De ver­war­mings­ke­tel in je woning: Jij betaalt voor het onder­houd, maar is er iets kapot, dan beta­len wij dit. Ten­zij het toe­stel is kapot­ge­gaan door­dat jij het slecht gebruik­te of niet liet nakij­ken zoals dat ver­plicht is.

Maak je opzet­te­lijk din­gen kapot? Dan betaal je zelf alle kos­ten. Dit tole­re­ren we niet. We kun­nen daar­om je huur­con­tract stop­zet­ten.

Cookiemelding

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Meer informatie

Aanvaarden