200810 DIW GRADED ILLIASTEIRLINCK 49

Wat heb­ben we nodig?

Ver­eis­te keuringen

  • EPC attest
  • Con­for­me elek­tri­sche keu­ring AREI
  • Con­for­mi­teits­at­test (aan­vraag door SVK)
  • Recen­te keu­ring (of onder­houds­at­test) van de ver­war­mings­in­stal­la­tie (voor gemeen­schap­pe­lij­ke ver­war­mings­sys­te­men dient u dit op te vra­gen bij de syndicus)

Ande­re documenten

  • Regle­ment van inwen­di­ge orde mede-eigen­dom (indien aanwezig)
  • Aan­slag­fi­che onroe­ren­de voor­hef­fing (KI), ook ach­ter­zij­de van blad aub ! 
Cookiemelding

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Meer informatie

Aanvaarden