200810 DIW GRADED ILLIASTEIRLINCK 49

Hoe kan je ons bereiken?

Opge­let! Huur­ders en inschrij­vers van het dis­trict Antwerpen(Antwerpen, Ber­chem, Bor­ger­hout, Eke­ren, Merk­sem, Wil­rijk, Deur­ne) moe­ten van­af 1/1/2023 con­tact opne­men met Woon­ha­ven

Huur­ders en inschrij­vers van de gemeen­ten Niel, Rumst, Hemik­sem moe­ten van­af 1/7/2023 con­tact opne­men met Woon­ka­de

Huur­ders en inschrij­vers van de gemeen­ten Sta­broek, Essen, Kalmt­hout, Scho­ten, Wom­mel­gem, Wij­ne­gem, Brecht, Ranst, Kapel­len, en Mal­le moe­ten van­af 1/7/2023 con­tact opne­men met De Voor­kem­pen

Je kan Thuis­rand berei­ken via tele­foon, mail of met de post. De balie is alleen bereik­baar op afspraak.

Tele­foon

Ons alge­meen tele­foon­num­mer is 03 320 29 70. Je kan ons bel­len tij­dens de vol­gen­de uren:

  • Maandag 9u00 - 12u00 en 13u00 - 15u30
  • Dinsdag 9u00 - 12u00
  • Woensdag 9u00 - 12u00
  • Donderdag 9u00 - 12u00
  • Vrijdag 9u00 - 12u00 en 13u00 - 15u30

OPGE­LET!

Tele­fo­ni­sche con­tact voor kan­di­da­ten alleen op dins­dag, woens­dag en don­der­dag in de voormiddag


Voor drin­gen­de pro­ble­men zoals een brand of over­stro­ming kan je ook s avonds, in het week­end en op slui­tings­da­gen van Thuis­rand terecht op 03 320 29 70.

Post en e‑mail

Brie­ven mag je stu­ren naar ons hoofdkantoor:

Thuis­rand
Diks­mui­delaan 276
2600 Ber­chem

Kan­di­daat-huur­ders kun­nen mai­len naar kandidaat@​thuisrand.​be.

Huur­ders kun­nen mai­len naar huurder@​thuisrand.​be

Voor alge­me­ne vra­gen mail je best naar info@​thuisrand.​be.


Pers

Con­tac­teer Daan Jans­sen, 03 320 29 70 of info@​thuisrand.​be

Per­ma­nen­tie

In onze gemeen­ten zijn onze soci­aal assis­ten­ten elke maand op een vast moment aan­we­zig. Je kan dan langs gaan om hen te spre­ken. Klik hier voor een over­zicht van de zitdagen.

2530 Boechout

03 320 29 70

2150 Borsbeek

03 320 29 70

2650 Edegem

03 320 29 70

2540 Hove

03 320 29 70

2550 Kontich

03 320 29 70

2547 Lint

03 320 29 70

2640 Mortsel

03 320 29 70

2630 Aartselaar

03 320 29 70
Cookiemelding

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Meer informatie

Aanvaarden