200810 DIW GRADED ILLIASTEIRLINCK 24

Ver­bou­wen in je huurwoning?

In een huur­wo­ning mag je in prin­ci­pe geen ver­bou­wings­wer­ken doen. Wil je toch graag een nieu­we keu­ken, bad­ka­mer, vloer, kachel, tuin­huis of ‑afslui­ting,… plaatsen? 

Als je iets wil ver­an­de­ren in je woning, moet je dat eerst schrif­te­lijk aan­vra­gen bij De Ide­a­le Woning. Dat kan via e‑mail of met een brief. Als je een e‑mail wil stu­ren, doe je dat naar technisch@​thuisrand.​be.

Na schrif­te­lij­ke toe­stem­ming mag je de wer­ken uit­voe­ren. Als je de woning defi­ni­tief ver­laat, krijg je geen ver­goe­ding voor de ver­an­de­rin­gen. Op het ein­de van het huur­con­tract moet de woning weer in de ori­gi­ne­le staat zijn.

Leidingen

Je mag nooit iets ver­an­de­ren aan de elek­tri­sche lei­din­gen of aan de lei­din­gen voor gas en water.

Niet aangevraagd?

Ver­an­der je toch iets in de woning zon­der onze toe­la­ting, dan kun­nen we vra­gen om alles terug te her­stel­len in de oor­spron­ke­lij­ke staat.

Al enkele weken na mijn aanvraag kon ik de omheining plaatsen. Zo zijn ook de buren blij!

Cookiemelding

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Meer informatie

Aanvaarden