200810 DIW GRADED ILLIASTEIRLINCK 24
19.10.2021

Nieu­we ver­sie van de Zie­Zo-bro­chu­re beschikbaar

Het agent­schap Wonen-Vlaan­de­ren heeft een een­ge­maak­te en her­werk­te ver­sie van het Zie­Zo-boek­je uit­ge­bracht. Het boek­je kent nog steeds zijn typi­sche opmaak, maar kan voort­aan wor­den gebruikt voor pri­va­te en soci­a­le huur. In de tekst staat steeds dui­de­lijk aan­ge­ge­ven wat de regels zijn voor soci­a­le huur.

De Zie­Zo-bro­chu­re geeft een over­zicht van de regels die huur­ders en ver­huur­ders moe­ten nale­ven bij het begin van en tij­dens de huur­over­een­komst. Daar­naast bevat de bro­chu­re een opsom­ming van de ver­schil­len­de her­stel­lings­wer­ken waar­voor de ver­huur­der en huur­der moe­ten instaan. Ten slot­te kan er ook een over­zicht van de ver­plich­te onder­houds­wer­ken en een aan­tal onder­houdstips voor de huur­der wor­den teruggevonden.

Meer Nieuws


Cookiemelding

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Meer informatie

Aanvaarden