200810 DIW GRADED ILLIASTEIRLINCK 49
01.07.2023

BELANG­RIJK NIEUWS!

Sinds 1 juli zijn we de nieu­we woon­maat­schap­pij Thuis­rand geworden.

Wat ver­an­dert er?

Alleen huur­ders van de gemeen­ten Aarst­se­laar, Hove, Lint, Kon­tich, Ede­gem, Mort­sel, Boechout en Bors­beek en kan­di­da­ten die zijn inge­schre­ven in deze gemeen­ten kun­nen nog met al hun vra­gen terecht bij Thuis­rand. Even­eens de huur­ders, kan­di­da­ten en eige­naars van SVK Woon­web kun­nen voort­aan terecht bij Thuis­rand. Voor hen ver­an­dert er dus niets.

Voort­aan moe­ten huur­ders van de gemeen­ten Niel, Hemik­sem en Rumst en kan­di­da­ten die zijn inge­schre­ven in deze gemeen­ten con­tact opne­men met Woon­ka­de Rupel­streek indien zij vra­gen of pro­ble­men wil­len mel­den. Surf naar Woon­ka­de voor meer info.

Huur­ders van de gemeen­ten Brecht, Essen, Kalmt­hout, Kapel­len, Ranst, Scho­ten, Sta­broek, Mal­le, Wij­ne­gem en Wom­mel­gem en kan­di­da­ten die zijn inge­schre­ven in deze gemeen­ten moe­ten voort­aan con­tact opne­men met De Voor­kem­pen. Surf naar De Voor­kem­pen voor meer info.

Huur­ders van het dis­trict Ant­wer­pen en kan­di­da­ten die zijn inge­schre­ven in het dis­trict Ant­wer­pen wer­den op 1 janu­a­ri al over­ge­dra­gen naar Woon­ha­ven. Surf naar Woon­ha­ven voor meer info.


Meer Nieuws


Cookiemelding

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Meer informatie

Aanvaarden