200810 DIW GRADED ILLIASTEIRLINCK 49

Ranst: Pro­ject Schuurblok

Het pro­ject Schuur­blok in Ranst werd opge­le­verd op 18 mei 2021. Naast de 22 huur­wo­nin­gen wor­den er 8 wonin­gen ver­kocht. De koop­wo­nin­gen zijn ver­deeld over 2 vrij­staan­de blokken.

  • In het pro­ject Schuur­blok” zijn nog 4 appar­te­men­ten te koop.
  • De appar­te­men­ten beschik­ken over 2 of 3 slaapkamers.
  • De appar­te­men­ten wor­den cas­co ver­kocht. Ze wor­den voor­zien van bepleis­te­ring, cha­pe en elek­tri­ci­teit. Afwer­king, keu­ken en bad­ka­mer dient zelf geïn­stal­leerd te worden. 
  • Ver­plich­ting tot aan­koop autostaanplaats. 
  • Prij­zen appar­te­men­ten: € 140.397,60 — € 196.320,80 incl. BTW 
  • Prij­zen par­keer­plaat­sen: € 18.345,20 — € 20.802,80 incl. BTW
Ranst schuurblok
Ranst schuurblok 1
Ranst schuurblok 2

Wonin­gen

Klik op een adres om het grond­plan van de woning te zien. Wonin­gen van type 1 en 6 heb­ben 2 slaap­ka­mers, wonin­gen van type 2 en 8 heb­ben 3 slaapkamers.

Blok 2:

Blok 4:

Afwer­king

De wonin­gen zijn semi-cas­co afge­werkt. Dat wil zeg­gen dat kopers zelf nog zor­gen voor vloer- en muur­be­kle­ding (bv. tegel- en schil­der­wer­ken) en de keu­ken en bad­ka­mer installeren. 

Inte­res­se?

Wil je graag weten of je in aan­mer­king komt om een soci­a­le woning te kopen? Via de knop­pen hier­on­der kan je meer lezen over de inschrij­vings­voor­waar­den.

Ben je klaar om in te schrij­ven? Klik dan op de knop­pen hier­on­der om meer te lezen over de inschrijving!

Cookiemelding

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Meer informatie

Aanvaarden