200810 DIW GRADED ILLIASTEIRLINCK 24

Inschrij­ven

Als je vol­doet aan alle voor­waar­den, kan je je kan­di­daat stel­len voor een soci­a­le koopwoning.

Down­load het inschrij­vings­for­mu­lier via de knop hier­on­der, of neem con­tact met ons op zodat we jou er een kun­nen opsturen.

Bezorg ons daar­na het inge­vul­de for­mu­lier, een kopie van je iden­ti­teits­kaart en je recent­ste aan­slag­bil­jet. Dat kan via de post of via koopwoning@​thuisrand.​be. Je kan je dos­sier ook in onze brie­ven­bus komen steken.

Als we alles heb­ben ont­van­gen, vra­gen we jou om de beta­ling van het inschrij­vings­geld in orde te maken. Daar­na krijg je van ons een inschrij­vings­be­wijs.

Cookiemelding

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Meer informatie

Aanvaarden