200810 DIW GRADED ILLIASTEIRLINCK 49

Inschrij­ven


AAN­DACHT! Momen­teel bie­den wij geen beschei­den wonin­gen meer aan!

Onze beschei­den wonin­gen van Mal­le wer­den van­af 1/7/2023 over­ge­dra­gen aan woon­maat­schap­pij De Voorkempen

Meer info vind je op www​.devoor​kem​pen​-he​.be

Als je vol­doet aan alle voor­waar­den, kan je je kan­di­daat stel­len voor een soci­a­le huur­wo­ning. Daar­voor vul je een inschrij­vings­for­mu­lier in en bezorg je ons enke­le docu­men­ten.

Inschrij­vings­for­mu­lier

Down­load het inschrij­vings­for­mu­lier op deze pagi­na of neem con­tact met ons op zodat we het for­mu­lier kun­nen bezor­gen via mail of post. Vul het for­mu­lier in en bezorg het aan De Ide­a­le Woning. Dat kan op ver­schil­len­de manieren:

  • Mail het inge­vul­de for­mu­lier naar kandidaat@​deidealewoning.​be.
  • Breng het inge­vul­de for­mu­lier bin­nen bij De Ide­a­le Woning. Als het loket niet open is, kan je het bui­ten in onze brie­ven­bus ste­ken.
  • Stuur het for­mu­lier op met de post.

Inschrij­vings­be­wijs

Nadat je inschrij­ving vol­le­dig is, krijg je van ons je inschrij­vings­be­wijs en je defi­ni­tie­ve inschrij­vings­num­mer. Hou dit zeer goed bij.

Cookiemelding

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Meer informatie

Aanvaarden