200810 DIW GRADED ILLIASTEIRLINCK 49

In bepaal­de geval­len kan je voor­rang krijgen

  1. Je moet opnieuw gehuis­vest wor­den naar aan­lei­ding van een spe­ci­aal huisvestingsprogramma
  2. Je moet jouw woning ver­la­ten na een onteigeningsbesluit
  3. Je beschikt over een vol­doen­de band met de gemeente

Voor­waar­den die gel­den bij de voorrangsregels:

  1. Je woon­de min­sten 6 jaar onaf­ge­bro­ken in de gemeen­te of in een aan­gren­zen­de gemeente. 
  2. Je werkt min­stens een hal­ve week per week in de gemeente
  3. Je hebt een band met de gemeen­te opge­bouwd. Bij­voor­beeld door aan man­tel­zorg te doen. 

Aan­ge­pas­te wonin­gen wor­den toe­ge­we­zen aan kan­di­da­ten met een licha­me­lij­ke handicap.

Cookiemelding

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Meer informatie

Aanvaarden