200810 DIW GRADED ILLIASTEIRLINCK 49

Wacht­lijst

Van­af je bent inge­schre­ven, kom je op de wacht­lijst terecht. Waar je wilt wonen, de groot­te van je gezin en de voor­rangs­re­gels bepa­len je plaats op de wacht­lijst. Hoe­lang je moet wach­ten, vari­eert dus tij­dens je wacht­pe­ri­o­de. Hou er reke­ning mee dat de gemid­del­de wacht­tijd voor een appar­te­ment onge­veer tien jaar is. Dat kan ook altijd kor­ter of lan­ger duren. Wij kun­nen niet zeker zijn wan­neer jij aan de beurt bent. 

Huur­pre­mie

Sta je vier jaar of lan­ger onon­der­bro­ken op de wacht­lijst en huur je dus op de pri­va­te huur­markt, dan kom je wel­licht in aan­mer­king voor de maan­de­lijk­se huur­pre­mie. Als je in aan­mer­king komt, krijg je auto­ma­tisch een aan­vraag­for­mu­lier opge­stuurd van Wonen Vlaanderen. 

Via de knop hier­on­der ga je naar de web­si­te van Wonen Vlaan­de­ren, waar je alle info vindt over de huurpremie.

Je bent aan de beurt

Zodra jij aan de beurt bent op de wacht­lijst, nodi­gen we je uit om je dos­sier te actu­a­li­se­ren en om de woning te komen bekij­ken. Dat doen we door je een brief te stu­ren. Zorg dus dat we altijd van jou het laat­ste adres heb­ben.

Cookiemelding

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Meer informatie

Aanvaarden