200810 DIW GRADED ILLIASTEIRLINCK 24

Voor­waar­den

Heb je niet de finan­ci­ë­le mid­de­len om op de pri­va­te markt een woning of bouw­grond te kopen, maar wil je toch graag een eigen stek? Steek je boven­dien ook graag de han­den uit de mou­wen? Ben je met ande­re woor­den een han­di­ge Har­ry en schrik je niet terug van wat stof en bouw­puin? Dan is de klus­wo­ning mis­schien wat voor jou.

Let wel, om in aan­mer­king te komen voor de aan­koop van een klus­wo­ning via erf­pacht, moet je vol­doen aan de voor­waar­den voor de aan­koop van een soci­a­le koop­wo­ning. Via de knop hier­on­der kan je die voor­waar­den raad­ple­gen. Ze gel­den zowel voor het kopen van een soci­a­le woning als het kopen van een klus­wo­ning via erfpacht.

Cookiemelding

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Meer informatie

Aanvaarden