200810 DIW GRADED ILLIASTEIRLINCK 49

Hoe stel ik me kandidaat?

Thuis­rand ver­huurt ook gara­ges en staan­plaat­sen. Zowel bewo­ners van Thuis­rand als niet-bewo­ners kun­nen staan­plaat­sen en gara­ges huren. Als je graag een plaats of gara­ge wil huren, kan je een aan­vraag­for­mu­lier invul­len en aan ons bezorgen.

Down­load het inschrij­vings­for­mu­lier op deze pagi­na of neem con­tact met ons op zodat we het for­mu­lier kun­nen bezor­gen via mail of post. Vul het for­mu­lier in en bezorg het aan Thuis­rand. Dat kan op ver­schil­len­de manieren:

 • Mail het inge­vul­de for­mu­lier naar info@​thuisrand.​be.
 • Breng het inge­vul­de for­mu­lier bin­nen bij Thuis­rand. Bui­ten de ope­nings­uren kan je het in de brie­ven­bus steken.
 • Stuur het for­mu­lier op met de post.

Hoe wor­den gara­ges en staan­plaat­sen toegewezen?

Voor het toe­wij­zen van gara­ges en staan­plaat­sen kij­ken we naar de datum van je aan­vraag en naar onder­staan­de voor­rangs­re­gels.

 1. Gegron­de omrui­ling (om medi­sche reden)
 2. Bewo­ners die een appar­te­ment huren en die nog geen gara­ge huren
 3. Bewo­ners die een huis zon­der gara­ge huren
 4. Bewo­ners die een appar­te­ment en al een gara­ge of staan­plaats huren
 5. Bewo­ners die een huis met gara­ge huren
 6. Bewo­ners die een huis zon­der gara­ge huren en die al een gara­ge of staan­plaats huren
 7. Pri­vé-huur­ders die geen bewo­ner zijn bij Thuisrand.
 8. Aan­vra­gen voor brom­mers en aanhangwagens

Hoe veel kost een gara­ge of staanplaats?

Bewo­ners beta­len tot €40 per maand voor een staan­plaats en tot €75 per maand voor een gara­ge. Niet-bewo­ners beta­len boven­op die prijs 21% BTW. Elk jaar wor­den de huur­prij­zen geïn­dexeerd op 1 januari.

Cookiemelding

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Meer informatie

Aanvaarden