200810 DIW GRADED ILLIASTEIRLINCK 24

Ik krijg een aanbod

Ik aan­vaard de woning

Je krijgt van ons een brief als we een pas­sen­de woning voor je heb­ben. Bin­nen de 15 kalen­der­da­gen moet je laten weten wat je beslist. Als je niet rea­geert, word je van de lijst geschrapt.

Vind je de woning goed? Dan vol­gen nog enke­le belang­rij­ke stappen:

  1. We con­tro­le­ren opnieuw of je aan alle voor­waar­den voldoet
  2. We bere­ke­nen de huur­prijs en de waarborg.
  3. We maken een huur­con­tract.
  4. Alle gezins­le­den ouder dan 18 jaar onder­te­ke­nen het con­tract mee.
  5. Je betaalt de waar­borg of maakt de waar­bor­g­re­ge­ling in orde. Het OCMW kan je hier­bij hel­pen als het nodig is.
  6. We spre­ken af wan­neer je in de woning kan, de sleu­tel krijgt, we de plaats­be­schrij­ving maken, …

Ik aan­vaard de woning niet

Je krijgt van ons een brief als we een pas­sen­de woning voor je heb­ben. Bin­nen de twee weken moet je laten weten wat je beslist.

Vind je de woning niet goed? Dan wei­ger je ze. Mis­schien heb je een heel goe­de reden waar­om je de woning niet wil of waar­om je op dit moment niet kan ver­hui­zen. Meld dat dan op papier aan ons.

Cookiemelding

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Meer informatie

Aanvaarden