200810 DIW GRADED ILLIASTEIRLINCK 49

Actu­a­li­sa­tie

Elke 2 jaar actu­a­li­se­ren we de wacht­lijst. Dat wil zeg­gen dat we elke kan­di­daat vra­gen of hij/​zij nog kan­di­daat wil blij­ven voor een woning. We stu­ren dan een brief. Kan­di­da­ten die niet (tij­dig) rea­ge­ren op deze brief, schrap­pen we van de wachtlijst.

Zodra jij boven­aan de wacht­lijst staat ben je aan de beurt. We nodi­gen je uit om je dos­sier te actu­a­li­se­ren. Je kan de woning dan ook komen bekij­ken. We ver­wit­ti­gen je door een je brief te stu­ren. Zorg er voor dat we altijd het laat­ste adres van jou hebben.

Cookiemelding

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Meer informatie

Aanvaarden