200810 DIW GRADED ILLIASTEIRLINCK 24

Huis­die­ren en ongedierte

Huis­die­ren

  • Je mag één huis­dier heb­ben in je woning, op voor­waar­de dat het geen over­last ver­oor­zaakt (lawaai, geur, vuil).
  • Je mag geen rep­tie­len (slan­gen, hage­dis­sen) houden.
  • Bij aan­hou­den­de klach­ten zoals blaf­fen, agres­sief gedrag, los­lo­pen, geur­hin­der of uit­werp­se­len kun­nen we de huur­over­een­komst opzeggen.

Onge­dier­te voorkomen

Je kan onge­dier­te voor­ko­men door regel­ma­tig te poet­sen en geen etens­res­ten te laten rondslingeren.

Onge­dier­te bestrijden

Elk dier heeft zijn func­tie in de natuur, je hoeft dus niet elk beest­je node­loos te doden. 

Let op met het gebruik van gif.

Bepaald onge­dier­te is moei­lijk te bestrij­den en/​of schadelijk. 

Heb je kak­ker­lak­ken, bedwant­sen, vlooi­en, rat­ten of mui­zen (enkel appar­te­men­ten) ben je ver­plicht om Thuis­rand in te lich­ten. Wij scha­ke­len een bestrij­dings­fir­ma in. Heb je alle voor­zor­gen geno­men die nodig waren, dan zijn de kos­ten voor Thuis­rand. Anders zijn de kos­ten voor de huurder. 

Rea­geer zo snel moge­lijk bij onge­dier­te zoals kak­ker­lak­ken of vlooi­en. Zij ver­me­nig­vul­di­gen zich razend snel. 

Hoe snel­ler je rea­geert, hoe snel­ler er inge­gre­pen kan wor­den en hoe beperk­ter de scha­de en de kosten.

Cookiemelding

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Meer informatie

Aanvaarden