200810 DIW GRADED ILLIASTEIRLINCK 24

Raad van Bestuur

Thuis­rand wordt geleid door een raad van bestuur met aan het hoofd een voor­zit­ter en onder­voor­zit­ter. De 9 bestuurs­le­den ver­te­gen­woor­di­gen ver­schil­len­de gemeen­ten of zijn pri­va­te aan­deel­hou­ders. De bestuurs­le­den heb­ben een man­daat voor 6 jaar en komen maan­de­lijks samen om de nodi­ge beleids­be­slis­sin­gen te nemen.

Samen­stel­ling


 • Cin­dy Van­bae­den > Kon­tich (voor­zit­ter)
 • Geor­ges Nagels > Lint (onder­voor­zit­ter)
 • Hil­de Hey­man > Aartselaar
 • Bri­git­te Goris > Edegem
 • Kris Swae­gers > Boechout
 • Els Nelen-Pau­wels > Hove
 • Git­ta Van­pe­borgh > Mortsel
 • Mari­an Lau­wers > Borsbeek
 • Jos Pee­ters > Pri­va­te aandeelhouder
 • Paul Deweer (onaf­han­ke­lijk bestuurder)
 • Ber­nard Hubeau (onaf­han­ke­lijk bestuurder)


Bestuur

Dage­lijks bestuur

Met de oprich­ting van Thuis­rand is Daan Jans­sen als nieu­we direc­teur aangesteld.

De voor­zit­ter en onder­voor­zit­ter vor­men samen met de direc­teur het dage­lijks bestuur.

Cookiemelding

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Meer informatie

Aanvaarden