200810 DIW GRADED ILLIASTEIRLINCK 24

Raad van Bestuur

Thuis­rand wordt geleid door een raad van bestuur met aan het hoofd een voor­zit­ter en onder­voor­zit­ter. De 9 bestuurs­le­den ver­te­gen­woor­di­gen ver­schil­len­de gemeen­ten of zijn pri­va­te aan­deel­hou­ders. De bestuurs­le­den heb­ben een man­daat voor 6 jaar en komen maan­de­lijks samen om de nodi­ge beleids­be­slis­sin­gen te nemen.

Samen­stel­ling


  • Cin­dy Van­bae­den > Kon­tich (voor­zit­ter)
  • Geor­ges Nagels > Lint (onder­voor­zit­ter)
  • Hil­de Hey­man > Aartselaar
  • Bri­git­te Ver­meu­len-Goris > Edegem
  • Kris Swae­gers > Boechout
  • Els Nelen-Pau­wels > Hove
  • Git­ta Van­pe­borgh > Mortsel
  • Mari­an Lau­wers > Borsbeek
  • Jos Pee­ters > Pri­va­te aandeelhouder


Dage­lijks bestuur

Met de oprich­ting van Thuis­rand is Daan Jans­sen als nieu­we direc­teur aangesteld.

De voor­zit­ter en onder­voor­zit­ter vor­men samen met de direc­teur het dage­lijks bestuur.

Cookiemelding

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Meer informatie

Aanvaarden